Denizcilik

Amatör Denizcilik Belgesi Sınav Soruları

2019 yılı itibariyle amatör denizcilik belgesi alma şartları hafifletildi. Bunun sonucunda birçok amatör denizci, amatör denizci sınavına girerek amatör denizci belgesi almaya hak kazandı.

ADS yani amatör denizci sınavı öncesinde sınav merkezlerinde kısa bir eğitim verilse de bu yıl içinde yapılan sınavlarda sorulan soruları aşağıda derledik.

Aşağıdaki amatör denizci sınavı sınav sorularını çözdükten sonra sınavda çok yüksek puan alabilirsiniz.

Sınavda toplam 50 soru vardır ve ilk 20 soru Doğru/Yanlış türünde olup diğer 30 soru çoktan seçmelidir.

Aşağıdaki sorularda doğru cevaplar işaretlenmiştir.

Amatör Denizci Belgesi Sınav Soruları

Soru 1 Tam boyu 24 metreye kadar olan Özel tekneler , en az “Amatör Denizci Belgesi” sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder.

Cevap : Doğru

Soru 2 Ticari maksatlı kullanılan tekneler “Amatör Denizci Belgesi” sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyredebilir.

Cevap : Yanlış

Soru 3 Tekneyi kullanan kişi teknenin manevra kabiliyetine, dönüş ve durma mesafelerine hakim olmalıdır.

Cevap : Doğru

Soru 4 Rüzgârlar geldikleri yöne, akıntılar ise gittikleri yöne göre ifade edilir.

Cevap : Doğru

Soru 5 Tam kuzeyden (0 derece) gelen rüzgarın ismi Lodos rüzgârıdır.

Cevap : Yanlış

Soru 6 Sahil ışıkları ile fener ve diğer seyir yardımcılarının ışıklarının karıştırılabileceği unutulmamalıdır.

Cevap : Doğru

Soru 7 Herhangi bir çatışma rotasında tekne ile yapılacak manevralar mümkün olduğunca erken ve belirgin olmalı, diğer tekne neta oluncaya kadar izlenmelidir.

Cevap : Doğru

Soru 8 Rota bölgenin en ayrıntılı ve en güncel, en son versiyon, düzeltilmiş haritası üzerine çizilir.

Cevap : Doğru

Soru 9 Bir teknenin manevra yapabilmesi için üzerinde hız olmasına gerek yoktur.

Cevap : Yanlış

Soru 10 Denizde mevki, enlem ve boylam derecesiyle ifade edilmektedir.

Cevap : Doğru

Soru 11 Haritada yön göz kararı derecelendirilir.

Cevap : Yanlış

Soru 12 Her teknede sadece işitme yoluyla iyi bir gözcülük yapılması yeterlidir.

Cevap : Yanlış

Soru 13 Bir denizci, standart harita sembollerini ve kısaltmalarını bilmelidir.

Cevap : Doğru

Soru 14 Harita üzerindeki mesafeler, haritanın enlem kenarından kilometre (km) cinsinden ölçülür.

Cevap : Yanlış

Soru 15 Motorun uzun süre kullanılabilmesi için düzenli bakım tutum uygulamaya gerek olmayıp, her sefer öncesi yağ, yakıt ve diğer sıvı seviyeleri gözden geçirilmesine gerek yoktur.

Cevap : Yanlış

Soru 16 Tekne ile açılmadan önce, güvertede yeterli emniyet teçhizatı olduğundan emin olunmalıdır.

Cevap : Doğru

Soru 17 Türk Radyo Kanal 16’dan belirli aralıklarla hava durumu ve seyir emniyetine yönelik uyarılar yayınlanmakta olup acil durumlarda VHF kanal 16’dan çağrı yapılarak yardım talep edilebilir.

Cevap : Doğru

Soru 18 Yağlı atıklar, dökme ve paketli kimyasallar, plastik, pişirme yağı, kül, hayvan ölüsü, balık tutma ağı, kargo atıkları denize boşaltılarak atılabilir.

Cevap : Yanlış

Soru 19 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tüm arama ve kurtarma faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak en üst düzeyde koordine eder.

Cevap : Doğru

Soru 20 Akü kutup başı bağlantıları sıkı tutulmalı, motor üzerinde yıpranma belirtileri gösteren parçaların kontrolü yapılmalıdır.

Cevap : Doğru

Aşağıdaki sorularda verilen şıklardan sadece 1 tanesi doğrudur ve doğru şık koyu renkli işaretlenmiştir.

Soru 21 Teknenin omurga, posta ve kemere’nin baş tarafta birleştiği kısma verilen sim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vasat
 • Baş Bodoslama
 • Direk
 • Sintine

Soru 22 Teknede coğrafi yönümüzü gösteren seyir cihazı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hedefe
 • İskandil
 • Pusula
 • Parakete

Soru 23 Teknenin altındaki su derinliğini gösteren cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • İskandil
 • Bofor Ölçeği
 • Pusula
 • Şamandıra

Soru 24 Aşağıdakilerden hangisi gemide mevki koymak için kullanılır?

 • Harita
 • Pergel/Paralel
 • GPS Cihazı
 • Hepsi

Soru 25 Tekne ile yanaşma manevrası esnasında rıhtım/iskeleye çarparak teknenin zarar görmesini engelleyen yapının ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baba
 • Usturmaça
 • Anele
 • Halat

Soru 26 Gündüz kule yapıları, gece ise karakteristik ışıkları ile görüş menzilinde bulunan ve teknelerin seyrine yardımcı olan sabit yapılara ne denir?

 • Fener
 • Köprüüstü
 • Grandi
 • Pruva

Soru 27 Bir teknede omurga hattının pruva yönünde sağ tarafı ne olarak adlandırılır?

 • Sancak
 • İskele
 • Baş
 • Kıç

Soru 28 Bir kanal veya liman girişinin sancak ve iskele tarafını işaretleyen şamandıra ne tip şamandıradır?

 • Işık
 • Yan (Lateral) Şamandıra
 • Tehlike şamandırası
 • Emniyetli su şamandırası

Soru 29 Denizde bir tehlikenin etrafına yerleştirilen kardinal (yönleç) şamandıralardan tepesinde iki ucu birbirine bakan üçgen bulunduran şamandıra aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu kardinali
 • Kuzey kardinali
 • Batı kardinali
 • Güney kardinali

Soru 30 Bir yangın olayının başlaması için aşağıdakilerden hangisinin ortamda bulunması gereklidir?

 • Oksijen
 • Yanıcı Madde
 • Isı
 • Hepsi

Soru 31 denizde herhangi bir tehlikenin üzerine yerleştirilen şamandıra ne tip şamandıradır?

 • Tehlike şamandırası
 • Fener
 • Yan (lateral) şamandıra
 • Emniyetli su şamandırası

Soru 32 Bir “Deniz mili” kaç metredir?

 • 1000 m
 • 1852,3 m
 • 27,8 m
 • 1350,6 m

Soru 33 Deniz haritalarında 1 Derece kaç deniz miline eşittir?

 • 60 deniz mili
 • 80 deniz mili
 • 150 deniz mili
 • 180 deniz mili

Soru 34 Denizde denizcilerin rüzgar şiddetini tahmin edebilmelerine yardım amacıyla hazırlanmış olan skalaya ne denir?

 • İskandil
 • Manyetik pusula
 • Cayro pusula
 • Bofor ölçeği

Soru 35 Teknelerin birbirlerine karşı davranışlarını bir düzene bağlayarak çatışma risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlanmış olan kurallar bütününe ne denir?

 • Denizde Çalışmayı Önleme Tüzüğü
 • Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun
 • Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme
 • Limanlar Kanunu

Soru 36 Rüzgarın tekneye doğru geldiği taraf ne olarak adlandırılır?

 • Rüzgar üstü
 • Rüzgar altı
 • Rüzgar gülü
 • Hiçbiri

Soru 37 Teknede denize adam düştü alarmı verilir verilmez ilk olarak ne yapılmalıdır?

 • Can yeleği atılır
 • Düşeni kurtarmak için denize atlanır
 • Can simidi atılır
 • Paraşüt fişeği atılır

Soru 38 Demir yeri seçilirken nelere dikkat edilmelidir?

 • Rüzgar
 • Dalga ve akıntı
 • Uygun derinlik
 • Hepsi

Soru 39 Tekne kıyıya aborda yanaştırılırken kıyıdan denize doğru esen rüzgara karşı tekneyi emniyete almak amacıyla rıhtıma verilen halata ne ad verilir?

 • Baş halat
 • Koltuk (açmaz) halatı
 • Spring (çapraz) halatı
 • Tonoz halatı

Soru 40 Teknede geceleri iskele ve sancağı gösteren kırmızı ve yeşil renkli seyir fenerlerinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Silyon Feneri
 • Borda Feneri
 • Demir Feneri
 • Yedek Feneri

Soru 41 Güneybatı (225 derece) yönünden gelen rüzgarlar nasıl adlandırılır?

 • Günbatısı
 • Yıldız
 • Lodos
 • Kıble

Soru 42 Aşağıdaki şemada belirtilen yönde gördüğünüz bir sandalı nasıl tanımlarsınız ?

 • İskele baş omuzlukta bir sandal
 • Sancak kıç omuzlukta bir sandal
 • Sancak baş omuzlukta bir sandal
 • İskele kıç omuzlukta bir sandal

Soru 43 Aşağıdaki şemada soru işaretiyle belirtilen alanda gördüğünüz bir şamandırayı nasıl tanımlarsınız ?

 • Sancakta bir şamandıra
 • Pruvada bir şamandıra
 • Pupada bir şamandıra
 • İskelede bir şamandıra

Soru 44 Aşağıdaki şemada soru işaretiyle gösterilmiş bölge nasıl tanımlanır?

 • Sancak borda
 • İskele borda
 • Pruva
 • Pupa

Soru 45 21° 35′ N enlemi ile 22° 05’N enlemi arasındaki mesafe ne kadardır?

 • 30 mil
 • 10 mil
 • 60 mil
 • 120 mil

46 ve 47 numaralı sorular aşağıdaki resme göre cevaplandırılacaktır.

Soru 46 6 numaralı kısım neresidir ?

 • Parampet
 • Kemere
 • Frengi deliği
 • Sintine

Soru 47 11 numaralı kısım neresidir ?

 • Frengi deliği
 • Küpeşte
 • Sintine
 • Yeke

48, 49 ve 50 numaralı sorular aşağıdaki resme göre cevaplandırılacaktır.

Soru 48 6 numaralı kısım neresidir ?

 • Baş bodoslama
 • Dümen palası
 • Kıç bodoslama
 • Posta

Soru 49 7 numaralı kısım neresidir ?

 • Güverte
 • Kıç bodoslama
 • Yeke
 • Dümen kovanı

Soru 50 8 numaralı kısım neresidir ?

 • Kemere
 • Dümen kovanı
 • Posta
 • Güverte

Bu yazıyı beğendiniz mi ?

Yeni yazıları ilk siz okumak için abone olun!

Dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu